S.P.R.E.A.D – trzecie szkolenie LTTA

Trzecie szkolenie LTTA, w zakresie metodologii ECVET oraz rozpoznawania i walidacji kompetencji
24-28 lipca 2017, Wiedeń, Austria

Trzecie szkolenie LTTA w ramach projektu SPREAD odbyło się pod koniec lipca, w Wiedniu (Austria).

Tematem szkolenia był ECVET czyli Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, oraz inne europejskie instrumenty służące rozpoznawaniu i walidacji kompetencji i umiejętności.

Zagadnienia omówione podczas szkolenia obejmowały wartość dodaną ECVET dla projektów mobilności, identyfikację podstawowych działań nakierowanych na wdrażanie systemu ECVET; identyfikację i wykorzystanie odpowiednich narzędzi wspomagających ECVET; ECVET w projektach mobilności; analizę i adaptację dobrych praktyk; identyfikację i wykorzystanie odpowiednich narzędzi, jak również analizę podstawowych czynników i ich funkcji we wdrażaniu założeń systemu ECVET.

Szkolenie obejmowało również prezentację przeprowadzoną przez zewnętrznego eksperta ECVET i dyrektor Centrum Międzynarodowej Wymiany Pracowników IFA, Susanne Klimmer; warsztaty zorganizowane przy współpracy projektu VARE (http://www.vareproject.eu/); wizytę w OEAD, Austriackiej Agencji Narodowej (Austriacka agencja odpowiedzialna za projekty mobilności oraz współpracę pomiędzy sektorami edukacji i nauki), z udziałem eksperta w zakresie dokumentów Europass, Alexandry Enzi.