S.P.R.E.A.D. piąte szkolenie LTTA

Sharing Good Practices for European Mobility Activities Development (S.P.R.E.A.D)
5 LTTA, Jakość w projektach mobilności
16-20 kwietnia 2018r., Salerno, Włochy

Piąte szkolenie LTTA w ramach projektu SPREAD odbyło się w dniach 16-20 kwietnia 2018 r. w Salerno, we Włoszech. Organizatorem i gospodarzem szkolenia była Essenia UETP- koordynator projektu.

Szkolenie koncentrowało się na „Jakości w projektach mobilności” oraz na tym, jak ją zapewnić, na każdym etapie mobilności.

Główne tematy omówione podczas szkolenia: Europejska karta na rzecz jakości w mobilności i jej dziesięć zasad; karta mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz kryteria i procedury, które należy stosować; strategia umiędzynarodowienia organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego oraz sposób, integracji procedur, narzędzi, dokumentacji i metod związanych z mobilnością, które należy wdrożyć na etapie planowania, przed wyjazdem, po nim i w jego trakcie; najważniejsze podmioty zaangażowane w projekty mobilności i ich rola w zapewnianiu jakości.

W ciągu tygodnia uczestnicy odwiedzili również lokalną szkołę zawodową „IIS Trani Moscati”, która we współpracy z Essenia UETP zrealizowała udany projekt mobilności w ramach programu Erasmus+ KA1 w dziedzinie mody pod nazwą „S.T.Y.LE  – Supporting Traineeships for Young Learners „.  Uczestnicy spotkali się z dyrektorem szkoły i studentami, którzy odbyli praktyki i staże w firmach zagranicznych działających w wybranym przez nich sektorze.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu spread-project.eu