S.P.R.E.A.D. Drugie szkolenie LTTA

“Aspekt interkulturowości w projektach ponadnarodowych”, 01-05 maj 2017, Plymouth, Wielka Brytania

Projekt SPREAD zakłada przeprowadzenie sześciu krótkich programów szkoleniowych dla pracowników – LTTA, w 24 miesięcznym okresie trwania projektu. Pierwsze szkolenie zostało zorganizowane przez Euroyouth w Lizbonie, Portugalia, w marcu 2017. Kolejne szkolenie dotyczące aspektu interkulturowości w projektach ponadnarodowych odbyło się w maju 2017, w Plymouth, a jego gospodarzem była organizacja EUROPA Training.

Podstawowym założeniem tego szkolenia było zwiększenie kompetencji związanych z interkulturowością w programach mobilności, a w konsekwencji bardziej efektywne wykorzystanie mobilności. Celem tego szkolenia było promowanie i wzmacnianie znaczenia kompetencji interkulturowych w projektach europejskich, dostarczenie źródeł i materiałów zawierających opisy najlepszych praktyk w zakresie różnic kulturowych i wynikających z nich potencjalnych nieporozumień, lepsze zrozumienie tego czym jest skuteczna mobilność oraz jak zapobiegać typowym przeszkodom.

Na szkoleniu obecni byli przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich, a omawiane tematy dotyczyły: potrzeb osób szkolonych, teorii kultury, kultury kraju gospodarza i szoku kulturowego, komunikacji między kulturowej oraz zarządzania konfliktem.

Następne szkolenie LTTA zostanie zorganizowane przez austriackiego partnera – 3S, w Wiedniu, pomiędzy 23 i 29 lipca i będzie dotyczyło metodologii ECVET oraz rozpoznawania i walidacji kompetencji.