S.P.R.E.A.D. CZWARTE SZKOLENIE LTTA

„Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami europejskimi,” 16-20 paźdzernik 2017, Rzeszów, Polska.

Czwarte szkolenie dla pracowników, w ramach programu Erasmus+ KA2 i projektu: S.P.R.E.A.D.– Sharing good Practices for European Mobility Activities Development (2016-1-IT01-KA202 -005504), zostało zorganizowane przez partnera Danmar Computers w październiku 2017r. Wszyscy partnerzy w projekcie spotkali się w Rzeszowie w siedzibie Danmar Computers.

Głównym założeniem szkolenia było promowanie istotności narzędzi ICT w zarządzaniu projektami, jak również przeprowadzenie warsztatów w celu zrozumienia jak wspomniane narzędzia usprawnią zarządzanie projektami.

LTTA trwało pięć dni, z czego każdy rozpoczynał się od prezentacji, po czym odbywały się warsztaty zakończone dyskusją.

Omówiono następujące zagadnienia: ochrona danych, platformy e-learningowe i digitalizacja edukacji, tworzenie materiałów i ich upowszechnianie, tworzenie i zarządzanie szablonami projektów, obecność w sieci na podstawie mediów społecznościowych, narzędzia online do zarządzania projektami i aplikacje do analizy danych, zasoby audiowizualne przydatne w projektach mobilności.

Kolejne szkolenie LTTA zostanie zorganizowane przez włoskiego partnera w marcu 2018r. w Salerno. Będzie dotyczyło zapewnienia jakości przy wdrażaniu europejskich projektach mobilności.