Projekt rozpoczęty

SPREAD – Sharing good Practices foR European mobility Activities Development

Numer projektu: 2016-1-IT01-KA202-005504
Czas realizacji: 03.10.2016 – 02.10.2018

Pracownicy organizacji VET, instytucji i firm z sektora MŚP wyrażają wolę dalszego rozwijania współpracy ponadnarodowej i zwiększania swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie wdrażania i zarządzania europejskimi projektami mobilności. Chcą poznać i skutecznie zaadoptować metodykę i narzędzia, wdrażane obecnie na poziomie europejskim przez organizacje eksperckie.

Celem projektu SPREAD jest promocja internacjonalizacji i mobilności ponadnarodowej w instytucjach i organizacjach kształcenia i szkolenia zawodowego. Główne założenia projektu to zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników w obszarach związanych z mobilnością. ; rozwój i wzmocnienie europejskich sieci współpracy; zwiększenie zdolności organizacji VET w zakresie aktywności ponadnarodowej, oraz promowanie uczenia się w miejscu pracy poprzez udział w projektach mobilności.

W ramach projektu odbędzie się sześć wspólnych szkoleń dla personelu, mających na celu wymianę i porównanie narzędzi, dobrych praktyk i metodologii związanych z wdrażaniem i zarządzaniem europejskimi projektami mobilności wśród organizacji działających w obszarze VET. Każde szkolenie będzie organizowane przez partnera, który posiada największą wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie:

  • Kompetencje nauczycieli i mentorów;
  • Kwestie kulturowe w projektach transnarodowych;
  • Metodyka ECVET oraz rozpoznawanie i walidacja kompetencji;
  • Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami europejskimi;
  • Jakość w projektach mobilności;
  • Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów.

Po szkoleniach, każdy z partnerów, zorganizuje w swoim kraju, lokalne warsztaty mające na celu upowszechnienie wypracowanych rezultatów. Na koniec projektu, partnerzy opracują Przewodnik dobrych praktyk w zakresie wdrażania europejskich projektów mobilności.

Partnerzy

Essenia UETP s.r.l. – Salerno, Włochy (Koordynator)
Danmar Computers LLC – Rzeszów, Polska
EUROYOUTH Portugal – Lizbona, Portugalia
Paragon Europe – Mosta, Malta
Europa Training – Plymouth, Wielka Brytania
3SRL – Wiedeń, Austria