Partnerstwo

Essenia UETP


Osoba do kontaktu: Giovanna Palumbo
Email:
Telefon: +39 089330973
Adres: Via Sabato Visco 24/A – 84131 Salerno
Strona internetowa: www.esseniauetp.it
Facebook: https://www.facebook.com/EsseniaUetpSalerno/

ESSENIA UETP – jest włoską organizacją, z siedzibą w Salerno, działającą w obszarze szkoleń i zarządzania projektami. Nasze podstawowe obszary aktywności obejmują:

 • PROJEKTY EUROPEJSKIE, PROJEKTY MOBILNOŚCI: tworzymy i wdrażamy projekty w ramach programu Erasmus+. Międzynarodowe staże, szkolenia i zajęcia dla osób poszukujących pracy są skierowane do studentów, absolwentów, nauczycieli i pracowników. Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET MOBILITY CHARTER), wydana przez włoską Agencję Narodową, potwierdza jakość oferowanych usług.
 • SZKOLENIA: tworzymy i prowadzimy kursy szkoleniowe dla: uczniów, absolwentów, osób bezrobotnych oraz osób, które chcą się przekwalifikować. Zajęcia w klasach połączone są z praktycznymi zajęciami i stażami we Włoszech i za granicą. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i kończą się uzyskaniem uznawanego certyfikatu.
 • DORADZTWO ZAWODOWE: prowadzimy działania mające na celu zmniejszenie luki pomiędzy popytem a podażą w zakresie realizacji staży w ramach programu Gwarancja dla młodzieży, który ma pomóc osobom w wieku 15-29, w wejściu na rynek pracy. W tym celu, Essenia UETP prowadzi następujące działania: informowanie i uwrażliwianie, doradztwo zawodowe, promowanie staży w przedsiębiorstwach we Włoszech i za granicą.
 • KONSULTING: oferujemy doradztwo dla firm zewnętrznych w zakresie logistyki, pozyskiwania pracowników, szkoleń językowych, przygotowania kulturowego i pedagogicznego, monitoringu, administracji, itp. Pomagamy podmiotom publicznym i prywatnym w tworzeniu i zarządzaniu projektami UE, jak również tworzeniu sieci partnerskich, na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Nasza sieć partnerów z całej Europy obejmuje firmy, instytucje publiczne, organizacje VET i szkoły wyższe.

3s


Osoba do kontaktu: Janine Wulz
Email:
Telefon: +43 58509150
Adres: 3s Unternehmensberatung, Wiedner Hauptstraße 18- 1040 Wien, Austria
Strona internetowa: http://3s.co.at
3s, z siedzibą w Wiedniu (Austria), jest organizacją działającą w obszarze badań, związanych z łączeniem sektora edukacji z rynkiem pracy. 3s posiada doświadczenie w tworzeniu projektów w dziedzinie wiedzy, nauki i pracy – a szczególnie w obszarze szkoleń zawodowych (VET), szkolnictwa wyższego i edukacji osób dorosłych. 3s jest również zaangażowane w rozwój metod, narzędzi i instrumentów oceny kwalifikacji i kompetencji. 3s ściśle współpracuje z austriackimi służbami zatrudnienia, instytucjami edukacyjnymi i władzami publicznymi. 3s zarządza i koordynuje badania i projekty europejskie. Jest członkiem Cedefop, oraz konsultantem DG Employment i DG Education. 3s jest zaangażowane w rozwój ESCO (Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów), jak również w rozwój austriackich NQF (Krajowe Rady Kwalifikacji) i wdrażanie systemu ECVET (Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym).

Paragon Europe


soba do kontaktu: Sara Meli
Email:
Telefon: +356 2339 0555
Adres: 183 Constitution Street, MST9054 Mosta – Malta
Strona internetowa: http://www.paragoneurope.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/ParagonEuropeLtd/

Paragon Europe to maltańska organizacja założona w 2004 roku, posiadająca swoje biura na Malcie i w Brukseli. Organizacja pomaga podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie:

 • Zarządzania projektami: nasze biuro projektów, od 2004, pozyskało środki na wiele projektów UE realizowanych w ramach FP7, ERDF (INTERREG IIIA, IIIB and IIIC), IEE, ICT PSP, LLP, COSME, JUSTICE, Horizon 2020 oraz Erasmus Plus. Oferujemy wsparcie na różnych etapach realizacji projektu, takich jak budowanie partnerstwa; zarządzanie projektem; upowszechnianie; testowanie rezultatów przy pomocy rozległeś sieci instytucji współpracujących; badania; ocena wpływu społecznego, itp.
  Sieć organizacji partnerskich obejmuje; firmy MŚP z różnych branży, agencje rządowe, samorządy, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i spółdzielnie.
 • Staże/programy mobilności: od 2006 Paragon Europe realizuje skuteczne programy stażowe, dzięki udziałowi w wielu projektach mobilności, współpracując zarówno z organizacjami prywatnymi i publicznymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami wyższymi czy agencjami, oferuje usługi związane z programami takimi jak Erasmus+, Mobilność pracowników, PON, POR i wiele innych. Paragon współpracuje z 326 instytucjami edukacyjnymi z 27 krajów członkowskich UE. Przez ostatnie 3 lata, Paragon Europe zorganizował mobilność dla ponad 4500 studentów z Europy i spoza.
 • Szkolenia i rozwój kompetencji: Paragon Europe opracował programy szkoleniowe na poziome zawodowym i akademickim. Wspieramy w planowaniu i rozwijaniu programów w różnych obszarach, jak również wprowadzeniu szkoleń dzięki szerokiej sieci ekspertów. Nasze doświadczenie obejmuje: rozwijanie umiejętności miękkich, rozwój zawodowy, szkolenia zawodowe, analizę potrzeb szkoleniowych, opracowanie programów szkoleń, czy analizę sektorów edukacji.
 • Badania i innowacje: w ostatnich 12 latach (2004-2016) paragon Europe przeprowadził liczne badania, wliczając w to badania nad wykorzystaniem metod typu: Badanie beneficjentów, analizy przypadków, analiza kosztów i korzyści, studia wykonalności, analiza efektywności kosztowej, ankieta Delphi, panele ekspertów, grupy fokusowe, ocena skutków, wywiady, techniki obserwacyjne, analiza SWOT.
 • Usługi doradcze w zakresie projektów UE i biznesu: Paragon Europe wspiera wykorzystanie możliwości biznesowych, w obszarze B2B i B2C, jak również partnerstwa publiczno – prywatne, poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach i międzynarodowych konsorcjach.

EUROYOUTH


Osoba do kontaktu: Celina Santos
Email:
Telefon: (+351) 21 8870030
Adres: Avenida Miguel Bombarda, 1, 1º esq. – 1000-207 Lisboa – Portugal
Strona internetowa: www.euroyouth.org
Facebook: www.facebook.com/euroyouth.pt
EUROYOUTH Portugal, założony w 2002, w Lizbonie, to organizacja specjalizująca się w doradztwie w zakresie zarządzania projektami, od przygotowania, poprzez wdrażanie do oceny, oraz w tworzeniu programów szkoleniowych.
Naszym celem jest internacjonalizacja edukacji i kształcenie bez granic. Wierzymy, że pracując w obszarze szkoleń i edukacji, przyczyniamy się do zwiększania stopnia zatrudnienia i poziomu życia.
Współpracujemy z wieloma partnerami z Europy oraz Ameryki Południowej. Na poziomie narodowym i lokalnym również dysponujemy rozległą siecią partnerów, którzy pomagają nam zachować najwyższą jakość usług.
Mamy duże doświadczenie w organizacji szkoleń zawodowych (staże, job shadowing, kursy językowe, warsztaty) oraz wizyt studyjnych/edukacyjnych. Oferujemy programy dla uczestników, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności osobowe, społeczne, językowe i czy zawodowe, w Portugali. Do tej pory przyjęliśmy już około 2650 od 229 partnerów z 23 krajów. Pomogliśmy opracować i wdrożyć 52 projekty mobilności dla 25 różnych promotorów. Zrealizowaliśmy 4 własne projekty, gdzie występowaliśmy w roli koordynatora. Jesteśmy partnerami kluczowymi w kwestiach takich jak: rynek pracy, bezrobocie, młodzież, równouprawnienie, kariera zawodowa, zarządzanie projektami, aktywne obywatelstwo, czy umiejętności przekrojowe. Przykłady projektów, w których uczestniczyliśmy to: GO JOB GO (zatrudnienie), MOB GAE (badania z zakresu wpływu mobilności), PIA2 (zarządzanie projektem jako narzędzie VET), ECDI: Everybody Can Do It (równouprawnienie), PLACET (wspieranie organizacji mobilności), T-TACTIC@SCHOOL (Podręcznik do zarządzania i mentoringu staży międzynarodowych).

Danmar Computers LLC


Osoba do kontaktu: Krzysztof Ciapala
Email:
Telefon: +48 178536672
Adres: Klementyny Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, Poland
Strona internetowa: https://danmar-computers.com.pl/en/
Facebook: https://www.facebook.com/DanmarComputersEU
Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+. W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem.
Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.

Europa Training


Osoba do kontaktu: Gosia Kuklinska
Email:
Telefon: +44 1752 764206
Adres: Plymouth Science Park, 1 Davy Road, Derriford, Plymouth, PL6 8BX, United Kingdom
Strona internetowa: http://www.europatrainingltd.com/
Facebook: https://www.facebook.com/EuropaTraining
Europa Training UK jest organizacją szkoleniowa, z siedziba w Plymouth (Wielka Brytania). Specjalizujemy się w organizacji i zarządzaniu europejskimi projektami mobilności, realizowanymi w ramach programu Erasmus+. Oferujemy unikalne i inspirujące programy szkoleniowe dla młodych stażystów i studentów w różnych zawodach. Naszym głównym celem jest zapewnienie naszym stażystom i studentom unikalnych i inspirujących doświadczeń zawodowych, doświadczeń związanych z praca i życiem w innej kulturze, oraz rozwój osobowy i zawodowy. Przez ostatnie 10 lat byliśmy zaangażowani w wiele programów stażowych, partnerstw, kursów językowych, jako beneficjent, promotor, gospodarz czy partner. Przez ten czas pracowaliśmy z wieloma promotorami projektów z całej Europy, i w wyniku tego doświadczenia osiągnęliśmy szczegółowe zrozumienie tego czym jest skuteczny projekt. Oferujemy usługi związane z funduszami UE, budowaniem partnerstwa, doradztwem oraz zarządzaniem projektami mobilności. Nasza oferta obejmuje: wyszukiwanie możliwości finansowania, doradztwo, przygotowanie i złożenie wniosku, realizację projektów, raportowanie, ewaluację i upowszechnianie rezultatów projektów.
Współpracujemy z wieloma partnerami z Europy, przy wielu różnych programach i jako doświadczona organizacja, podejmiemy współpracę z nowymi partnerami, oferując swoją wiedzę na temat programów mobilności.