Pierwsze spotkanie w projekcie

Spotkanie otwierające projektu ‘S.P.R.E.A.D. – Sharing good Practices foR European mobility Activities Development’ odbyło się 11-14 grudnia 2016r. w Polsce w siedzibie partnera projektu firmy Danmar Computers. W spotkaniu wzięli udział wszyscy z pięciu partnerów, w tym przedstawiciele z Włoch, Malty, Portugalii, Austrii i Wielkiej Brytanii.Podczas spotkania, każdy z partnerów przedstawił swoją organizację. Omówiono również założenia, zadania i rezultaty w ramach projektu. Następnie dyskutowano o podziale obowiązków wśród partnerów oraz planie zadań z ustaleniem terminów wykonania. Określono również procedury monitorowania, ewaluacji i zapewnienia jakości, a także strategię upowszechniania.

Poprzez te aktywności, projekt ma na celu zwiększenie współpracy ponadnarodowej oraz rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie wdrażania europejskich projektów mobilności. Prowadzono także dyskusję na temat utworzenia bazy danych, składającej się z listy lokalnych uczestników projektu, kryteriów wyboru uczestników, założenia strony internetowej, założenia profilu projektu na Facebooku oraz organizacji lokalnych warsztatów.

W ramach projektu, zorganizowanych zostanie sześć szkoleń dla pracowników (LTTA). Tematyka dotyczyć będzie: Kompetencji nauczycieli i mentorów; Kwestii międzykulturowych w projektach ponadnarodowych; Metodyki ECVET oraz walidacji i rozpoznawania kompetencji; Narzędzi ITC do wdrażania i zarządzania projektami europejskimi; Jakości w projektach dotyczących mobilności; Upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu. Po każdym szkoleniu, partnerzy zorganizują lokalne warsztaty mające na celu upowszechnienie wypracowanych rezultatów zainteresowanym stronom w swoich krajach. Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie 6-10 marca 2017r. w Lizbonie, Portugalia. Gospodarzem tego wydarzenia pn. „Kompetencja nauczycieli i mentorów w projektach dotyczących mobilności” będzie partner Euroyouth.