S.P.R.E.A.D. szóste szkolenie LTTA

Sharing Good Practices for European Mobility Activities Development (S.P.R.E.A.D)

6th LTTA, Dissemination and Exploitation of Results

28 maja– 01 czerwca 2018, Malta

Szóste szkolenie LTTA w ramach projektu SPREAD odbyło się w dniach od 28 maja do 01 czerwca 2018r. w mieście Sliema na Malcie. Organizatorem i gospodarzem szkolenia był Paragon Europe. To ostatnie już szkolenie LTTA w tym projekcie.

Szkolenie koncentrowało się wokół tematu Upowszechniania i Wykorzystania Rezultatów, w tym jak upowszechnić osiągnięcia projektowe zarówno wśród lokalnych, jak i europejskich interesariuszy.

Główne tematy omówione podczas szkolenia to: kluczowe założenia upowszechniania, komunikacji, wykorzystania i zrównoważonego rozwoju; cel oraz znaczenie upowszechniania i wykorzystania rezultatów; opracowywanie wstępnego planu upowszechniania i komunikacji oraz najważniejsze części takiego planu; założenia komunikacji, upowszechniania oraz wykorzystania rezultatów; narzędzia do upowszechniania i komunikacji; wykorzystanie dostępnych online darmowych narzędzi do upowszechniania; wykorzystanie kampanii mailingowych w celach promocyjnych; media społecznościowe, jako narzędzie skutecznego upowszechniania, oraz kampanie za pośrednictwem prasy, radia i telewizji.

Zaproszeni goście mieli okazję spotkać się z grupą projektową i poprowadzić prezentacje. Wśród gości był przedstawiciel Maltańskiej Narodowej Agencji (NA) i  Agencji Programów UE (EUPA), który omówił znaczenie upowszechniania z  perspektywy NA. Uczestnicy mieli również okazję odwiedzić Instytut Studiów Turystycznych (ITS), który aktywnie bierze udział w programach mobilności Erasmus+ (STA oraz STT).

Kolejny i ostatni raz partnerstwo w ramach projektu SPREAD spotka się we wrześniu 2018r. w mieście Salerno we Włoszech, gdzie odbędzie się czwarte spotkanie menadżerów w projekcie oraz konferencja końcowa.

Odwiedź stronę projektu, aby uzyskać więcej informacji http://www.spread-project.eu/