S.P.R.E.A.D. PIERWSZE SZKOLENIE LTTA

„Kompetencje nauczycieli i mentorów w projektach dotyczących mobilności,” 6-10 marca 2017r., Lizbona, Portugalia.

Pierwsze szkolenie dla pracowników, w ramach projektu: S.P.R.E.A.D.– Sharing good Practices for European Mobility Activities Development, zostało zorganizowane przez partnera Euroyouth w Lizbonie w marcu 2017r. Tematem szkolenia były kompetencje nauczycieli i mentorów w projektach dotyczących mobilności.

W LTTA wzięli udziału przedstawiciele wszystkich partnerów w projekcie. Szkolenie zostało zorganizowane w oparciu o cele projektu, tj. zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników w obszarach związanych z mobilnością, rozwój i wzmocnienie europejskich sieci współpracy, zwiększenie zdolności organizacji VET w zakresie aktywności ponadnarodowej, promowanie uczenia się w miejscu pracy poprzez udział w projektach mobilności oraz opracowanie mechanizmów zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Tematy poruszane podczas szkolenia to: Nauczanie, Mentoring, Nadzór, Coaching, Komunikacja i Strategie dalszych aktywności oraz narzędzia kontrolne. Pokazano również prezentacje i przeprowadzono interaktywne sesje, podzielone na ćwiczenia w grupie, zakończone dyskusją. Na koniec podkreślono jak istotne jest zaangażowanie wszystkich partnerów na każdym etapie procesu oraz otwarta komunikacja.
Kompetencje nabyte przez pracowników przyczynią się do podniesienia poziomu zarządzania mobilnością i w rezultacie zaspokoją potrzeby uczestników.