• Sharing good practices for European mobility activities development


2016-1-IT01-KA202-005504

03.10.2016 – 02.10.2018

Pracownicy organizacji VET, instytucji i firm z sektora MŚP podejmują działania na rzecz zwiększenia współpracy ponadnarodowej oraz rozwoju wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie wdrażania europejskich projektów mobilności. Chcą poznać i skutecznie zaadoptować metodykę i narzędzia, wdrażane obecnie na poziomie europejskim przez organizacje eksperckie. Celem projektu SPREAD jest promocja internacjonalizacji i mobilności ponadnarodowej w instytucjach i organizacjach kształcenia i szkolenia zawodowego. Główne założenia projektu to zwiększenie kompetencji i umiejętności pracowników w obszarach związanych z mobilnością ; rozwój i wzmocnienie europejskich sieci współpracy; zwiększenie zdolności organizacji VET w zakresie aktywności ponadnarodowej, oraz promowanie uczenia się w miejscu pracy poprzez udział w projektach mobilności.
W ramach projektu odbędzie się sześć krótkich programów szkoleniowych dla pracowników (LTTA), mających na celu wymianę i porównanie narzędzi, dobrych praktyk i metodologii związanych z wdrażaniem i zarządzaniem europejskimi projektami mobilności wśród organizacji działających w obszarze VET. Każde szkolenie będzie organizowane przez partnera, który posiada największą wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie: Kompetencje nauczycieli i mentorów; Kwestie kulturowe w projektach transnarodowych; Metodyka ECVET oraz rozpoznawanie i walidacja kompetencji; Narzędzia ICT w zarządzaniu projektami europejskimi; Jakość w projektach mobilności; Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów. Po szkoleniach, każdy z partnerów, zorganizuje w swoim kraju, lokalne warsztaty mające na celu upowszechnienie wypracowanych rezultatów.

Rezultaty

NA KONIEC PROJEKTU, PARTNERZY OPRACUJĄ PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WDRAŻANIA EUROPEJSKICH PROJEKTÓW MOBILNOŚCI.

Aktualności

Kontakt

SKONTAKTUJ SIĘ Z ZESPOŁEM PROJEKTU

    [recaptcha]